پایگاه جمعیت همیاران
سلامت روان اجتماعی ایران
آموزش ها و مقالات

نقش تاب آوری در پیشگیری و درمان اعتیاد چیست ؟
نقش تاب آوری در پیشگیری و درمان اعتیاد چیست ؟ تاب آوری و اعتیاد حداقل در چهار زمینه مهم ارتباطات شناخته ای شده ای دارند تاب آوری و اعتیاد در چهار زمینه مهم ارتباطات شناخته ای شده ای دارند. تاب آوری میتواند بمنزله چارچوبی اعتیاد و بهبودی را مفهوم سازی کند. محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در ادامه این مطلب اضافه میکند که تاب آوری و اعتیاد حداقل در چهار زمینه مهم ارتباطات شناخته ای ...
۳ روز و ۳۳ ساعت پیش
بیشتر...

رفتار ناسالم، هشداری است درباره یک مشکل
سبک زندگی سالم به مجموعه ای از عادات، رفتارها و عوامل و شرایطی اطلاق می شود که بتواند بر سلامت جسمی و روانی فرد موثر باشد. خودتان را دوست داشته باشید تا راحت تر تغییر کنید. مفهوم این جمله ساده است. برخی از ما با آشنایان دلسوزتریم تا با خودمان و کلی راه و شیوه برای بهتر شدن حالشان به آنان پیشنهاد می دهیم. به خودتان هم مهربانی کنید و توجه داشته باشید که رفتار ناسالم، هشداری است درباره یک مشکل. ...
۵ روز و ۱۹ ساعت پیش
بیشتر...

مدیریت مواجهه کودکان با رویدادهای خبری اندوهبار
لازم است در فرآیند دریافت محتوای رسانه ای برنامه داشته باشیم دنبال کردن خبر حوادث حتی اگر مستقیم به ما مربوط نباشد، ما را متاثر می کند و البته در یک محیط خانوادگی کودکان هم همپای بزرگ ترها در معرض آن قرار می گیرند. 11سپتامبر، آن دسته از کودکانی که زمان بیشتری را درمعرض گزارش این حوادث بوده اند، نشانه های بیشتری را در ارتباط با تروما بروز داده اند. نتیجه اینکه این خبرها کودکان را مضطرب تر می ...
۵ روز و ۱۹ ساعت پیش
بیشتر...

عکس گفتار یا Photovoice چیست ؟
عکس گفتار یا Photovoice چیست ؟ یک روش تحقیق کیفی است که در پروژ های مشارکتی مبتنی بر جامعه (community-based) استفاده می‌شود بعبارت دیگر عکس گفتار یا Photovoice ترکیبی از کنش اجتماعی و عکاسی است. عکس گفتار یا Photovoice تنها بر ارتباطات کلامی متکی نیست بلکه روش آن کار آن اینگونه است که عکس‌ها و روایت‌های گرفته شده توسط شرکت‌کنندگان را جمع‌آوری می‌کند تا از مسیر گفتگو تجربه را به دانش عملی تبدیل کند. ...
۵ روز و ۳۰ ساعت پیش
بیشتر...

تسهیلگری چگونه موجب ارتقای سلامت اجتماعی میشود ؟
سلامت اجتماعی را شاید بتوان از طریق تسهیلگری تاب آوری و حمایت اجتماعی افزایش داد که البته در صورت تحقق سلامت اجتماعی، شهروندان از شادکامی و انگیزه بهتری برخودارند سلامت و بهزیستی اجتماعی را معمولا به دو شکل مورد مطالعه قرار میدهیم سلامت اجتماعی سنجش افراد از ارتباطات و عملکرد خود در اجتماع تعریف شده است سلامت اجتماعی جلوه ای از بهداشت روانی و اجتماعی است که در صورت تحقق آن، شهروندان از ...
۱۴ روز و ۱۷ ساعت پیش
بیشتر...

فرسودگی شغلی پیامدی از فشار شغلی دایم و مکرر است
فرسودگی اغلب در چهارچوب پژوهشهاي مربوط به استرس در نظر گرفته می شود .فرسودگی و احساس فشار واکنش هاي متفاوتی هستند که به استرس زاهاي حرفه اي داده میشود و به نظر می رسد که داراي پیامدها،همبستگی هاي متفاوتی باشند.فرسودگی نتیجه فشارهاي مزمن زندگی شغلی است این فشارهای مزمن میتواند تاب آوری شغلی و حرفه ای را به چالش بکشد فشارهایی مثل سنگینی و حجم کار،تعارض نقش، ابهام نقش،نبود مشارکت اجتماعی. ...
۱۵ روز و ۱۶ ساعت پیش
بیشتر...

نگاهی به خشنودی و فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی و تاب آوری دو موضوع متفاوت هستند فرسودگی شغلی را میتوان درد مزمن افراد فوق موفق تعریف کرد. این در حالی است که کاهش تاب آوری، دسترسی نداشتن به یک منبع خاص در پاسخ به یک واقعه خاص و یا دوران فشار است در حالیکه فرسودگی شغلی را میتوان فشار روانی، استهلاک و استرس ناشی از فشار کار و وظایف هم ستیز نامید فرسودگی شغلی و کاهش تاب آوری دو موضوع متفاوت هستند. مطالعاتی که در زمینه رضایت و ...
۲۱ روز و ۳۷ ساعت پیش
بیشتر...

چرا تاب آوری در زندگی زناشویی اهمیت دارد ؟
چرا تاب آوری در زندگی زناشویی اهمیت دارد ؟تاب آوری در زندگی زناشویی از آنجا اهمیت دارد که ازدواج یک تصمیم موقتی کوتاه مدت و بی هدف و گذرا در مقطعی از زندگی نیست. تضاد و تعارض ویژگی هر رابطه زنده و پویایی است که مسیر بالندگی و رشد را پیش رو دارد. مدیریت و حل تعارضات نیاز به تاب آوری داشته و شرط تحول و تکامل است.کیفیت روابط زناشویی پیش بینی کننده مهمی برای سلامت روان به حساب می آید.رکن اصلی خانواده، ...
۲۷ روز و ۳۵ ساعت پیش
بیشتر...

مفهوم سلامت و تاب آوری اجتماعی چیست ؟
تاب آوری اجتماعی را میتوان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای اجتماعی نامید. تاب آوری اجتماعی از ظرفیت و توانایی خاصی در افراد و گروهها، خانواده و جوامع صحبت میکند که عمدتا یادگیری و سازگاری در تغییرات تحمیل شده، و همچنین قدرت تطبیق با شرایط و متقضیات را در بر خواهد داشت؛ این به ساده ترین معنا برخورداری از آغازی همیشگی است. احیای مهربانی، توسعه سازگاری، ...
تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
بیشتر...

اشتباهات همسران چگونه جبران میشوند
اشتباه همسران چگونه جبران میشوند ؟ اشتباه همسران و در روابط عاشقانه چگونه جبران میشوند ؟ گفتگو در باره اشتباهات می‌تواند چگونگی احساسات زوجین را بهبود بخشد و موجب تاب آوری و توانایی آنها باشد در این مقاله می‌خوانیم چطور افراد می‌توانند اشتباهات خود را در رابطه عاطفی جبران کنند.لطفا توجه داشته باشید که محتوای این مقاله تنها مختص روابطی است که عاری از بدرفتاری یا سواستفاده هستند. ...
تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
بیشتر...

مقایسه خود با دیگران می تواند برای سلامت روانی ما مضر باشد
افراط در مقایسه خود با دیگران می تواند برای سلامت روانی ما مضر باشد.راه های زیادی برای شکستن عادت مقایسه وجود دارد و با دانستن اینکه چرا مقایسه می کنیم شروع می شودهمه ما خودمان را با دیگران مقایسه می کنیم. این رفتار طبیعی انسان است و به ما کمک کرده تا در طول تکامل خود در گروه های اجتماعی رشد کنیم. در دنیای امروز، مقایسه‌ی خود با فردی که تصور می‌کنیم بهتر از ماست، می‌تواند اطلاعات، انگیزه ...
تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
بیشتر...

مولفه های احساسی آرامش درونی چگونه توصیف میشوند ؟
آرامش درونی به معنای وجود در حالت تعادل و ثبات است. آرامش درونی به عنوان یک حالت هیجانی مثبت با برانگیختگی کم و همراه با احساس تعادل یا ثبات تعریف می شود. حالت‌های مثبت با برانگیختگی پایین، آن دسته از احساسات شاد و آرامی هستند که افراطی یا پر هیجان نیستند. چنین احساساتی بر خلاف احساساتی مانند شور و شعف، خلسه یا سرخوشی، آرامش بخش و رضایت بخش هستند. احساسات مثبت همراه برانگیختگی کم از درون ...
تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
بیشتر...

مدل سه عاملی بی خوابی چیست ؟
مدل سه عاملی بی خوابی چیست ؟ مدل سه عاملی بیخوابی اولین،اختصاصی ترین و وسیعترین نظریه در ارتباط با سبب شناسی بی خوابی مزمن میباشد. این مدل توسط spielman و همکاران مطرح شده است. مدل سه عاملی بیخوابی اولین،اختصاصی ترین و وسیعترین نظریه در ارتباط با سبب شناسی بی خوابی مزمن میباشد. یک دیدگاه قدرتمند و جامع را فراهم میسازد، دیدگاهی که امکان تبیین، پیش بینی و کنترل را فراهم میسازد. محور مدل یک دیدگاه ...
تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
بیشتر...

ترس از سفر چیست و چگونه توصیف میشود ؟
اضطراب سفر امری رایج است و قطعا می‌توان بر آن غلبه کرد. بکارگیری مهارت‌های مقابله‌ای می‌تواند شانس شما را برای داشتن یک تعطیلات موفق در حال حاضر و در آینده افزایش دهد.هودوفوبیا ترسی غیرمنطقی از مسافرت است هودوفوبیا را نباید با سفر گریزی اشتباه گرفت. اضطراب سفر ن معمولا با دارو درمان میشود همچنین میتوان ترس از سفر با مواجهه درمانی درمان کرد، که وقتی با درمان شناختی رفتاری ترکیب ...
تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
بیشتر...
انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد !
شما هم می توانید در این کار سهیم باشید ! کمک های مالی شما مایه دلگرمی ماست !
دریافت کمک های مردمی
جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران
جمعیت همیاران سلامت روان با هدف افزایش توانمندی اقشار مختلف جامعه در راستای افزایش سطح سلامت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی فعالیت می نماید. باور ما بر این است که با افزایش مشارکت جویی و احترام به خرد جمعی و رویکرد تسهیل گرانه می توانیم در ارتقای سطح کیفیت زندگی اقشار جامعه تاثیر داشته باشیم. این سایت با همت و تلاش و پیگیری مستمر جناب آقای حمید بیخسته مدیر روابط عمومی جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور در سال 1395 راه اندازی گردید.
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران می باشد .
Copyright © 2015 for HamyaranIran.ir , By SmProgram web Developer , All rights reserved .