پایگاه جمعیت همیاران
سلامت روان اجتماعی ایران
آموزش ها و مقالات

رسانه سلامت روان را تحت تاثیر دارد
رسانه سلامت روان را تحت تاثیر دارد انسان موجودی اجتماعی است. ما برای رونق زندگی نیاز به همراهی دیگران داریم و استحکام روابط ما تأثیر بسزایی در سلامت روان و خوشبختی ما دارد. ارتباط اجتماعی با دیگران می تواند استرس، اضطراب و افسردگی را کاهش دهد، عزت نفس را تقویت و راحتی و شادی را فراهم و از تنهایی ما جلوگیری کند. حتی باعث افزایش طول عمر ما شود. از طرف دیگر، نداشتن پیوندهای اجتماعی شدید می تواند ...
تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
بیشتر...

به نوجوانان خود فضای کافی برای استقلال بدهید
به نوجوانان خود فضای کافی برای استقلال بدهید دکتر طیبه قلی زاده نوجوانی را بعد از کودکی و قبل از جوانی نامیده اند این بازه زمانی، تغییرات زیستی، اجتماعی، و روان‌شناختی را در بر می‌گیرد، هرچند که از میان این‌ها تنها تغییرات زیستی و روان‌شناختی را می‌توان به آسانی اندازه‌گیری کرد.نوجوانی معمولا بین ۱۲ تا ۱۸ سالگی تعریف شده استنوجوانی را بعد از کودکی و قبل از جوانی نامیده اند ...
تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
بیشتر...

تحلیل تاب آوری کودکان به همت سلامت روان نسیم زندگی نایین برگزار شد.
کارگاه تحلیل تاب آوری کودکان به همت همیاران سلامت روان ایران(سلامت روان نسیم زندگی نایین) برگزار شد. دنیایی که در انتظار کودکان است اغلب پاسخگوی اتتظارت و توقعات کودکان نیست چه بسا دنیایی خالی از مهربانی باشد ، دنیایی که با هزار شکل و هزار رنگ سلامت روانی اجتماعی کودکان را به چالش خواهد کشید لذا ضرورت دارد کودکان برای مقابله با ناملایمات و تهدیدات از توانایی و تاب آوری بیشتری برخوردار ...
تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
بیشتر...

پیشــگیری مبتنــی بـر خانـواده
ســوء مصــرف مــواد و مشــروبات الکلــی، اثــرات مخــرب جســمی، روان شــناختی و اجتماعــی زيـادی بـه بـار مـی آورد و بـه همیـن دلیـل پیشـگیری از آن هـا بهتـر از درمـان می باشـد. درمـان فرآينـدی بسـیار رنـج آور و طولانـی مـدت اسـت و ممکـن اسـت بهبـودی چنديـن سـال بـه طـول بیانجامـد و علـت آن را می تـوان عـدم تـوازن در شـیمی مغـز، و مشـکلات اجتماعـی دانسـت كـه بــه دنبــال اعتیــاد بــه ...
تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
بیشتر...

شکست باعث تاب‌آوری است 》باوری بی اساس
شکست باعث تاب آوری است این باور بی اساس است چرا که تجربه نومیدی یا شکست بخش کوچکی از ماجرای ویرانگی است تاب آوری در فرزندان خود را تقویت کنیم و از آنان حمایت کنیم؟ این مهم چگونه میسر خواهد بود در اینجا ۱۲ روش و نکته کاربردی برای تاب آوری کودکان آورده شده است. تاب آوری به ما میگوید اوضاع گاهی خوب نیست پس باید بتوانی خود راجمع و جور کنی و دوباره سعی کنی تا موفق شوی بنا بر همین گزارش از خانه تاب ...
تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
بیشتر...

تأثیر ارتباط مؤثر کارکنان در محیط کار بر عملکرد فرانقش
تاثیرارتباط موثر کارکنان در محیط کار بر عملکرد فرانقش براین دیارزبرجد نوشته اند به زر که جزنکویی اهل کرم نخواهد ماند چکیده ارتباطات میان افراد از شرایط لازم برای ادامه حیات و استمرار زندگی اجتماعی است.پیدایش سازمان های نوین همراه با پیچیدگی های خود از یک طرف وکاربرد وسیع تکنولوژی از طرف دیگر سازمان های امروزی را از بعد ارتباطات دگرگون ساخته است. به نظر میرسد که داشتن مهارت های ...
تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
بیشتر...

شفقت همسر با سلامت روان ارتباط دارد
شفقت عبارت است از احساس همدردی و اندوه عمیق برای دیگری که گرفتار مشکلی شده است، همراه با میل شدید برای کاهش رنج که زاییده همدلی است و احتمالاً کیفیت و عمق روابط و تجربه کلی زندگی را بهبود می‌بخشد. افرادی که دارای شفقت هستند به‌جای قضاوت کردن‌، به رنج و روش کاهش آن توجه دارند و در این مسیر اقدام میکنند. عشق مشفقانه شامل ترکیبی از مهربانی، توجه، همدلی، مراقبت، فداکاری و تحسین است. در ...
تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
بیشتر...

سرسختی روانی از خستگی تا توانایی و تاب‌آوری است
اگر مرتب احساس می‌کنید که اصلاً انرژی ندارید، متعهد ماندن به‌اهدافتان و تلاش برای دستیابی به‌آن‌ها، هرروز سخت‌تر می‌شود ساده‌ترین راه آن است که انرژی بیشتری در خود پرورش دهید. به‌این فکر کنید که در طول روز چه‌چیزی به‌شما بیشتر انرژی می‌دهد و چقدر برای این کار وقت بگذارید. بررسی کنید و مطمئن شوید که چه‌چیزی انرژی شما را می‌گیرد و در طول روز چقدر بابت آن زمان ...
تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
بیشتر...

چند توصیه برای کمک به افراد در معرض خودکشی
مریم معصومی: روان‌پزشک، دبیر کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روان‌پزشکان ایرانبسیاری از افرادی که تمایل به خودکشـی دارنـد، نمی‌خواهند بمیرند؛ آن‌ها صرفـا می‌خواهند درد و رنج را متوقف کنند. پاسخ‌های این‌چنینی «با حرف خودکشی صرفا چیزی را مطالبه می‌کند» یـا «می‌خواهند دیگران را کنترل کنند»، کاملا غیرمسئولانه و انکارکننده اسـت.متأسفانه همه ما مکررا در ...
تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
بیشتر...

تاب آوری توانایی مهربانی است
تاب آوری توانایی مهربانی است تاب آوری رویکردی توسعه گرا و ناظر به منابع است به قلم مدیر و موسس خانه تاب آوری محمدرضا مقدسی تاب آوری بمعنای خوگیری با عامل مزاحم نیست تاب آوری از رشد، انطباق و پیشرفت حمایت میکند. محمدرضا مقدسی در ادامه در خصوص مهربانی و تاب آوری اضافه میکند که مهربانی مسری است مهربانی بر خوبی تمرکز میکند نقطه مقابل افکار و رفتار منفی مهربانی است نمی­توان روی کار خوبی متمرکز ...
تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
بیشتر...

ریشه تاب آوری در خاک امید است
\" ریشه تاب آوری در خاک امید است \" نرگس زمانی مترجم کتاب کوچینگ شناختی رفتاری در یادداشتی نوشت : ما تصمیم می گیریم خودمان را نجات دهیم زیرا به نظر می رسد هیچ راه دیگری وجود ندارد امید تاب آوری را می آفریند. ریشه تاب آوری در خاک امید است بسیاری از ما یاد گرفته‌ایم که با واکنشهای دفاعی مثل کناره گیری،بی توجهی ،مقاومت و جنگیدن و یا افزایش اطلاعات، خود را در برابر آسیب‌های دنیا محافظت کنیم. ...
تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
بیشتر...

رشد خانواده نتیجه تاب آوری همسران است
رشد خانواده نتیجه تاب آوری همسران است تاب آوری زن و شوهر با رشد و پایداری خانواده ارتباط دارد بارها و بارها از اهمیت تاب آوری در زندگی افراد در مقاطع مختلف یاد کرده ایم. در مقالات گذشته، از اهمیت این فاکتور روانشناسی در دنیای آموزش، دنیایی که مهم ترین بخش از زندگی هرکس در دنیای امروز را تشکیل می دهد، نام بردیم و خاطر نشان کردیم که افزایش تاب آوری در معلمین و دانش آموزان هر کدام دارای اهمیتی ...
تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
بیشتر...

تاب آوری چیست؟
تاب آوری چیست ؟ محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری تاب آوری توانایی ادامه دادن است تاب آوری برگشت پذیری نیست. تاب آوری مقابله موفق با انواع شوک یا تهدید و بحران است.تاب آوری انقلاب خرد ورزی است که خط تولید آن مدیریت است و ابزار گسترش آن هم آموزش است تاب آوری خوشبختی جدید است . تاب آوری میتواندحداقل آشفتگی در رویارویی با مقدار معینی از تنش باشد این معنا در پیشگیری و مدیریت مخاطرات ...
تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
بیشتر...

تاب آوری خانواده چیست؟
تاب آوری خانواده چیست ؟ تاب آوری از عواملی که افراد را برای موفقیت آماده و مهیا میکند صحبت میکند البته مطالعات تاب آوری توانسته است افراد موفق را از سایرین متمایز کند (Kalil et al., 2003 ) نکته حایز اهمیت این است که این مفاهیم نظری برای درک تحول و کارکرد خانواده دارای کارکردهای ویژه هستند. مفهوم تاب آوری خانواده، به ظرفیت خانواده برای مواجه شدن و مدیریت کردن شرایط دشوار، شامل داشتن منابع خانوادگی ...
تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷
بیشتر...
انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد !
شما هم می توانید در این کار سهیم باشید ! کمک های مالی شما مایه دلگرمی ماست !
دریافت کمک های مردمی
جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران
جمعیت همیاران سلامت روان با هدف افزایش توانمندی اقشار مختلف جامعه در راستای افزایش سطح سلامت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی فعالیت می نماید. باور ما بر این است که با افزایش مشارکت جویی و احترام به خرد جمعی و رویکرد تسهیل گرانه می توانیم در ارتقای سطح کیفیت زندگی اقشار جامعه تاثیر داشته باشیم. این سایت با همت و تلاش و پیگیری مستمر جناب آقای حمید بیخسته مدیر روابط عمومی جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور در سال 1395 راه اندازی گردید.
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران می باشد .
Copyright © 2015 for HamyaranIran.ir , By SmProgram web Developer , All rights reserved .