پایگاه جمعیت همیاران
سلامت روان اجتماعی ایران
نشست هیات مدیره جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور بادکتر میرمحمد صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور
روابط عمومی جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور گفت: نشست هیات مدیره جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور بادکتر مهدی میرمحمد صادقی مدیرکل و کارشناسان دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور  در روز سه شنبه 5 شهریورماه 1398در بهزیستی کشور برگزار شد.
در ابتدای جلسه با درخواست دکتر مهدی میرمحمد صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور  معارفه انجام شد.
 این نشست با اعلام دستور کار توسط رئیس هیات مدیره جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور آقای نورالله نعمتی به شرح زیر آغاز شد.
1-برگزاری مجمع عمومی جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور
2- بررسی شیوه نامه انتخابات 
روابط عمومی جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور  افزود: در ادامه مدیرعامل جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور سرکار خانم زهرا رشیدی نژاد به ارائه عملکرد 4ساله هیات مدیره جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور  پرداختند.
در این نشست در رابطه با دو موضوع دستور کار جلسه بین اعضای هیات مدیره جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور و کارشناسان دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی کشور تبادل نظر شد و جمعبندی جلسه به شرح زیر می باشد.
موارد پیشنهادی دکتر مهدی میرمحمد صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور :
1-  جلسه مشترک بین هیات مدیره و کارشناسان سازمان بهزیستی سه هفته یکبار انجام گردد.
2-جهت هماهنگی های لازم بین سازمان بهزیستی کشور  و جمعیت همیاران کشور  از طریق آقای دکتر اسدی اقدام شود.
3-یک نفر از کارشناس سازمان بهزیستی بعنوان رابط سازمان در جلسات هیات مدیره جمعیت همیاران کشور حضور یابد(در صورت موافقت هیات مدیره جمعیت همیاران)

رئیس هیات مدیره جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور نیز درخواست حضور نماینده هیات مدیره جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور در جلسات تخصصی و مرتبط با همیاران ، سازمان بهزیستی کشور  را اعلام کردند.
4-مقرر شد جلسه بعدی در تاریخ 26/شهریورماه 1398 در محل دفتر جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور برگزار شود.
5-یک نسخه از شیوه نامه نهایی انتخابات جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور جهت اظهار نظر کارشناسان سازمان بهزیستی تا مورخ 26شهریورماه1398 تقدیم شد.
6-دستور کار نشست بعدی :1-بررسی و مشخص شدن محل مجمع عمومی2-جمع بندی شیوه نامه انتخابات


۲۲۰۴ بازدید


۲۲ امتیاز


۰ نظر
نظرات کاربران


هنوز هیچ نظری ثبت نشده است !
نظر شما چیست ؟!
شما نیز می توانید نظر خود را راجب این خبر در زیر بنویسید !
نام کامل شما * :
نام کامل خود را وارد کنید !
آدرس ایمیل شما :
آدرس ایمیل خود را وارد کنید !
متن نظر شما :
نظر خود را به فارسی در بالا بنویسید !
کد امنیتی :
کد امنیتی روبرو را وارد نمایید !
انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد !
شما هم می توانید در این کار سهیم باشید ! کمک های مالی شما مایه دلگرمی ماست !
دریافت کمک های مردمی
جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران
جمعیت همیاران سلامت روان با هدف افزایش توانمندی اقشار مختلف جامعه در راستای افزایش سطح سلامت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی فعالیت می نماید. باور ما بر این است که با افزایش مشارکت جویی و احترام به خرد جمعی و رویکرد تسهیل گرانه می توانیم در ارتقای سطح کیفیت زندگی اقشار جامعه تاثیر داشته باشیم. این سایت با همت و تلاش و پیگیری مستمر جناب آقای حمید بیخسته مدیر روابط عمومی جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور در سال 1395 راه اندازی گردید.
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران می باشد .
Copyright © 2015 for HamyaranIran.ir , By SmProgram web Developer , All rights reserved .