پایگاه جمعیت همیاران
سلامت روان اجتماعی ایران
هم اکنون رهاشو
خانم نصیری تسهیلگراین هفته دوشنبه 98/09/11در پایگاه خورشیدمهرغرب ادامه کتاب هم اکنون رهاشو راهمراه دوستان موردتحلیل وبررسی قراردادند. 
"برای داشتن رابطه ای سالم بایددست از وابستگی برداریم. "
نیروی برترهیچ گاه ازماجدانمی شود. این یک اصل معنوی است که به مافرصت می دهداز خیلی هاجداشویم تا آن کسی که لازم است در سفرزندگی همراهمان باشد، درکنارمان قراربگیرد. 
گاهی اوقات رابطه ای راشروع می کنیم فقط بخاطراینکه برایمان دردسری ندارد، ولی روابطی که براساس ارزش و احترام متقابل یامحترم شمردن تفاوتهابنانشود، نمی توانندبرای مدتی طولانی ماراراضی نگه دارند. یک رابطه ی سالم به چیزی بیشترازدوطرف رابطه نیازدارد. 
کنارگذاشتن وابستگی چیزی است که به آن نیازداریم. اگرازاینکه به طرف مقابلمان اجازه دهیم زندگی خودرابگذرانندواهمه نداشته باشیم و مطمئن باشیم لزومی نداردکه آن فرددرانتخاب هایش ازماالگوبرداری کند تاباماسازگاری بیابد، نشانگرآن است که شخصی قدرتمندوسالم هستیم. همچنین نشان می دهدکه ماکاملابه نیروی برترمان اعتمادکرده ایم و خودرابه اوسپرده ایم تامارادر مسیرزندگیمان هدایت کند.
تنظیم :کشتکار۱۳۴ بازدید


۲ امتیاز


۰ نظر
نظرات کاربران


هنوز هیچ نظری ثبت نشده است !
نظر شما چیست ؟!
شما نیز می توانید نظر خود را راجب این فعالیت در زیر بنویسید !
نام کامل شما * :
نام کامل خود را وارد کنید !
آدرس ایمیل شما :
آدرس ایمیل خود را وارد کنید !
متن نظر شما :
نظر خود را به فارسی در بالا بنویسید !
کد امنیتی :
کد امنیتی روبرو را وارد نمایید !
انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد !
شما هم می توانید در این کار سهیم باشید ! کمک های مالی شما مایه دلگرمی ماست !
دریافت کمک های مردمی
جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران
جمعیت همیاران سلامت روان با هدف افزایش توانمندی اقشار مختلف جامعه در راستای افزایش سطح سلامت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی فعالیت می نماید. باور ما بر این است که با افزایش مشارکت جویی و احترام به خرد جمعی و رویکرد تسهیل گرانه می توانیم در ارتقای سطح کیفیت زندگی اقشار جامعه تاثیر داشته باشیم. این سایت با همت و تلاش و پیگیری مستمر جناب آقای حمید بیخسته مدیر روابط عمومی جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور در سال 1395 راه اندازی گردید.
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران می باشد .
Copyright © 2015 for HamyaranIran.ir , By SmProgram web Developer , All rights reserved .